אין מקום להספיד את המאבק הישראלי בקורונה - ישראל היום