"הלחימה באוקראינה מערערת על מעמדה של ארצות הברית" - דבר