אפריקה מיטלטלת בין משבר לשגשוג ובין ייאוש לתקווה - גלובס