ביקורו של נתניהו בצ'אד - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.