ביקור נשיא ליבריה בישראל - אולפן Ynet

ראיון באולפן החדשות של Ynet.