ביקור נשיא צ'אד בישראל - גלי ישראל

ראיון בתכנית "פתחי וזמרי בעם" בגלי ישראל.