ביקור נשיא צ'אד בישראל - חדשות הסקופים

ראיון בחדשות הסקופים.