ביקור נשיא צ'אד בישראל - רדיו דרום

ראיון בתכנית "היומן" ברדיו דרום.