ביקור נשיא צ'אד בישראל - רדיו דרום

ראיון בתכנית "הבוקר" ברדיו דרום.