ביקור נתניהו בארה"ב - אולפן Ynet

אירוח באולפן החדשות של Ynet.