ההפיכה הצבאית במיאנמר - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.