ההתרחקות הגוברת של ישראל מסין עלולה לפגוע בהתאוששות הכלכלית - גלובס