הודעת הגינוי של איפא"ק - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.