היום השמיני לקרבות באוקראינה, המטרות של פוטין, התיווך הישראלי - כאן 11