הכרת ישראל במנהיג האופוזיציה בוונצואלה - כאן ב

ראיון בתכנית "כאן הלילה" בכאן ב.