המפגש בין טראמפ לקים - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.ישראל

|

Israel

|