הסכם נורמליזציה בין ישראל וסודן - הקו החרדי

ראיון בקו החרדי.