הרע במיעוטו או בסיס לנרמול יחסים? "היציבות של לבנון היא היציבות שלנו" - Ynet