התפתחויות פוליטיות בספרד ופינלנד - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.ישראל

|

Israel

|