חתימת הסכם השלום - פרספקטיבה‎

ראיון בערוץ פרספקטיבה‎.