יחסי ארצות הברית-סין והיחסים בין צפון לדרום קוריאה - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.