ייתכן שעוד מעט לא תהיה לנו אמריקה להישען עליה - Ynet