מערכת הבחירות האמריקנית - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי-וביתאן" בכאן מורשת.