משמעות המהומות בארה"ב - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.


ישראל

|

Israel

|