על יחסי ישראל-סודן - גלי צה"ל

ראיון בתכנית "נכון להבוקר" בגלי צה"ל.


Recent Posts

See All
© Copyright Yonatan Freeman יונתן פרימן כל הזכויות שמורות

ישראל

|

Israel

|

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn