על יחסי ישראל-סודן - גלי צה"ל

ראיון בתכנית "נכון להבוקר" בגלי צה"ל.


ישראל

|

Israel

|