על מצב החירום בישראל לאור נגיף הקורונה - כאן מורשת

ראיון בתכנית "מנדי וביתאן" בכאן מורשת.