תקרית אלימה בין סין והודו - כאן רשת ב

ראיון בתכנית "השעה הבינלאומית" בכאן רשת ב.


ישראל

|

Israel

|